Karabin 2017-12-12T16:44:53+00:00
Poziom 1
Poziom 2

Karabin poziom 1

Szkolenie karabin poziom 1 jest szkoleniem podstawowym.

Duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo i wyrobienie odpowiednich nawyków wpojenie właściwych procedur i czynności manualnych.

Tematyka:

 1. Budowa i dane taktyczno-techniczne karabinów / platforma AR/AK.
 2. Zasady bezpieczeństwa / Czynności manualne z bronią.
 3. Budowanie właściwej postawy, chwytu, prezentacji.
 4. Technika prawidłowego złożenia do strzału.
 5. Techniki celowania na różnych przyrządach.
 6. Praca na spuście.
 7. 7 kroków podczas strzelania.
 8. Techniki przeładowań , wymiana magazynka, zarządzanie amunicją.
 9. Strzelanie na różnych kierunkach.
Zapewniamy:
 • Strzelnicę
 • Broń, amunicję, pojazdy treningowe.
 • Wyposażenie (kabury ładownice pasy itd)
 • Ochronę wzroku i słuchu
 • Materiały dydaktyczne

Cena: 750 PLN (broń własną 600 PLN)

Czas: 4h

Amunicja: bez ograniczeń do pełnego opanowania zagadnienia.

Należy zabrać ze sobą:
 • Dokument tożsamości
 • Odzież treningową

Karabin poziom 2

Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest odbycie szkolenia karabin poziom 1, bądź zdanie egzaminu weryfikacyjnego.

Odstęp między szkoleniami nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

Szkolenie ma na celu rozwój umiejętności manualnych, wyrobienie prędkości i odruchów.

Warunki panujące podczas szkolenia symulują realne zagrożenia.

Tematyka:

 1. Rozgrzewka strzelecka, 7 kroków podczas strzelania.
 2. Strzelanie z wykorzystaniem elementów osłaniających ( operowanie karabinem ręką słabą)
 3. Strzelanie w różnych postawach ( wysoka , pośrednia, niska)
 4. Strzelanie w ruchu.
 5. Ćwiczenia strzeleckie o zwiększającej się skali trudności.
 6. Strzelanie sytuacyjne.
 7. Techniki operowania bronią w sytuacjach uszkodzenia ciała.
 8. Strzelanie w niesprzyjającym środowisku.
Zapewniamy:
 • Strzelnicę
 • Broń, amunicję, pojazdy treningowe.
 • Wyposażenie (kabury ładownice pasy itd)
 • Ochronę wzroku i słuchu
 • Materiały dydaktyczne

Cena: 1600 PLN (broń własną 1300 PLN)

Czas: 6h

Amunicja: bez ograniczeń do pełnego opanowania zagadnienia.

Należy zabrać ze sobą:
 • Dokument tożsamości
 • Odzież treningową