Pistolet 2017-12-12T01:00:31+00:00
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3

Pistolet poziom 1

Szkolenie Pistolet poziom 1 jest szkoleniem podstawowym.

Duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo i wyrobienie odpowiednich nawyków, wpojenie właściwych procedur i czynności manualnych.

Tematyka:

 1. Budowa i dane taktyczno-techniczne pistoletów.
 2. Zasady Bezpieczeństwa. Czynności manualne z bronią.
 3. Budowanie właściwej postawy.
 4. Chwyt, technika dobywania broni.
 5. Techniki celowania na różnych dystansach.
 6. Praca na spuście.
 7. Techniki wymiany magazynka.
Zapewniamy:
 • Strzelnicę
 • Broń, amunicję, pojazdy treningowe.
 • Wyposażenie (kabury ładownice pasy itd)
 • Ochronę wzroku i słuchu
 • Materiały dydaktyczne

Cena: 650 PLN ( broń własna 500 PLN )

Czas: 4h

Amunicja: Bez ograniczeń do pełnego opanowania zagadnienia.

Należy zabrać ze sobą:
 • Dokument tożsamości
 • Odzież treningową

Pistolet poziom 2

Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest odbycie szkolenia pistolet poziom 1 bądź zdanie egzaminu weryfikacyjnego. Odstęp między szkoleniami nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

Szkolenie ma na celu rozwój umiejętności manualnych wyrobienie prędkości, precyzji i odruchów. Warunki panujące podczas szkolenia symulują sytuacje realnego zagrożenia.

Tematyka:
 1. Rozgrzewka strzelecką, 7 kroków podczas strzelania.
 2. Strzelanie na kierunkach.
 3. Strzelanie w różnych postawach ( wysoka , pośrednia, niska )
 4. Strzelanie z wykorzystaniem elementów osłaniających.
 5. Strzelanie w ruchu.
 6. Usuwanie zacięć.
 7. Strzelanie w bliskim kontakcie.
 8. Strzelanie o zwiększonym stopniu trudności.
Zapewniamy:
 • Strzelnicę
 • Broń, amunicję, pojazdy treningowe.
 • Wyposażenie (kabury ładownice pasy itd)
 • Ochronę wzroku i słuchu
 • Materiały dydaktyczne

Cena: 1000 PLN ( broń własną 800 PLN )

Czas: 6h

Amunicja: Bez ograniczeń do pełnego opanowania zagadnienia.

Należy zabrać ze sobą:
 • Dokument tożsamości
 • Odzież treningową

Pistolet poziom 3

Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest odbycie szkolenia pistolet poziom 2. Odstęp między szkoleniami nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

Szkolenie w różnych środowiskach o zaawansowanym stopniu trudności. Ma ono za zadanie przygotowanie strzelca do działania w sytuacjach ekstremalnych.

Tematyka:

Dzień 1:

 1. Rozgrzewka strzelecka.
 2. Strzelanie sytuacyjne.
 3. Techniki operowania bronią w sytuacjach uszkodzenia ciała.
 4. Strzelanie w tłumie, strzelanie z wykorzystaniem tyczek.

Dzień 2:

 1. Rozgrzewka strzelecka.
 2. Strzelanie w warunkach ograniczonej przestrzeni.
 3. Strzelanie w warunkach ograniczonej widoczności.
 4. Strzelanie no light / low light.
Zapewniamy:
 • Strzelnicę
 • Broń, amunicję, pojazdy treningowe.
 • Wyposażenie (kabury ładownice pasy itd)
 • Ochronę wzroku i słuchu
 • Materiały dydaktyczne

Cena: 2000 PLN (broń wlasna 1700 PLN)

Czas: 2x4h

Amunicja: Bez ograniczeń do pełnego opanowania zagadnienia.

Należy zabrać ze sobą:
 • Dokument tożsamości
 • Odzież treningową