Strzelba 2017-12-12T16:46:23+00:00
Poziom 1
Poziom 2

Strzelba poziom 1

Szkolenie Strzelba poziom 1 jest szkoleniem podstawowym.

Duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo i wyrobienie odpowiednich nawyków, wpojenie właściwych procedur.

Tematyka:

 1. Budowa i dane taktyczno-techniczne strzelb różnego typu.
 2. Zasady bezpieczeństwa / Czynności manualne ze strzelbą.
 3. Budowanie właściwej postawy.
 4. Techniki celowania na różnych dystansach.
 5. Ćwiczenia strzeleckie.
 6. Strzelanie do wielu celów.
Zapewniamy:
 • Strzelnicę
 • Broń, amunicję, pojazdy treningowe.
 • Wyposażenie (kabury ładownice pasy itd)
 • Ochronę wzroku i słuchu
 • Materiały dydaktyczne

Cena: 550 PLN ( broń własną 450 PLN )

Czas: 4h

Amunicja: bez ograniczeń do pełnego opanowania zagadnienia.

Należy zabrać ze sobą:
 • Dokument tożsamości
 • Odzież treningową

Strzelba poziom 2

Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest odbycie szkolenia Strzelba poziom 1, bądź zdanie egzaminu weryfikacyjnego.

Szkolenie ma na celu rozwój umiejętności manualnych wyrobienie prędkości i odruchów.

Tematyka:

 1. Rozgrzewka strzelecka. 7 kroków podczas strzelania.
 2. Strzelanie z wykorzystaniem elementów osłaniających.
 3. Strzelanie w różnych postawach ( wysoka, pośrednia, niska)
 4. Strzelanie w ruchu.
 5. Strzelanie na różnych kierunkach.
 6. Ćwiczenia strzeleckie.
Zapewniamy:
 • Strzelnicę
 • Broń, amunicję, pojazdy treningowe.
 • Wyposażenie (kabury ładownice pasy itd)
 • Ochronę wzroku i słuchu
 • Materiały dydaktyczne

Cena: 650 PLN ( broń własna 500 PLN )

Czas: 4h

Amunicja: Bez ograniczeń do pełnego opanowania zagadnienia.

Należy zabrać ze sobą:
 • Dokument tożsamości
 • Odzież treningową